Articles


Gert-Jan De Boer

Gert-Jan De Boer

All surveys by Gert-Jan De Boer
All products by Gert-Jan De Boer

1-4 of 4 article(s) found

Magazine 2017/7 Cascais 1986
by Gert-Jan De Boer

Magazine 2017/7 buy , page 92
Tournaments
Magazine 2017/7 Copenhagen 1986
Politiken Cup
by Gert-Jan De Boer

Magazine 2017/7 buy , page 96
Tournaments
Magazine 2017/1 Dieren 1985
The open Dutch championship
by Gert-Jan De Boer

Magazine 2017/1 buy , page 65
Tournaments
Magazine 2017/6 European Cup 1985/86
Overview
by Gert-Jan De Boer, Willem Andriessen

Magazine 2017/6 buy , page 66
Tournaments